Εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος

Εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός, Σωτήριος Λέλες, μας εξηγεί τι είναι η ολική αρθροπλαστική γόνατος και πως γίνεται.

Η ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι μια επέμβαση αντικατάστασης των αρθριτικών και κατεστραμμένων επιφανειών του γόνατος με ειδικές προθέσεις, η οποία έχει σκοπό να απαλλάξει τον ασθενή από τον πόνο και την αναπηρία της αρθρίτιδας και να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα της άρθρωσης επιτρέποντας του να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.

Η σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της ολικής αρθροπλαστικής επηρεάζει τη λειτουργία καθώς και τη επιβίωση της στο χρόνο.

Η μέθοδος της εξατομικευμένης αρθροπλαστικής γόνατος έρχεται να δώσει λύση στο πρόβλημα της σωστής τοποθέτησης των προθέσεων του γόνατος, αφού μελέτες έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο της σωστής τοποθέτησης των προθέσεων για τη μετεγχειρητική ικανοποίηση του ασθενή.

Με τη παραδοσιακή μέθοδο η σωστή τοποθέτηση επιτυγχάνεται με εξωμυελικούς ή και ενδομυελικούς ράβδους καθώς και με υπολογισμό, βάσει στατιστικών μελετών, γωνιών από ανατομικές δομές, οι οποίες κάποιες φορές είναι δυσδιάκριτες.

Ο ασθενής που πρόκειται να υποβληθεί σε εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική υποβάλλεται σε ειδική αξονική τομογραφία τριών σημείων:ισχίου, γόνατος και ποδοκνημικής.

Ακολουθεί, με βάση ειδικό λογισμικό, η τρισδιάστατη ανακατασκευή της πάσχουσας άρθρωσης καθώς και των προπλασμάτων του πάσχοντος γόνατος με χρήση ειδικού, τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Με βάση αυτή την ανακατασκευή ο χειρούργος ορθοπεδικός έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει εικονικά το χειρουργείο στον υπολογιστή, επιλέγοντας το μέγεθος των προθέσεων καθώς και το βέλτιστο προσανατολισμό τους στους τρεις άξονες του γόνατος: οβελιαίο, εγκάρσιο και μετωπιαίο. Επίσης καθορίζεται προεγχειρητικά η επιθυμητή διόρθωση του μηχανικού άξονα του ασθενή.

Ακολουθεί η κατασκευή των ειδικών εργαλείων κοπής, μοναδικά για τον κάθε ασθενή, τα οποία εφάπτονται τέλεια στην επιφάνεια των προπλασμάτων του γόνατός του. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο χειρούργος τοποθετεί τα εξατομικευμένα εργαλεία κοπής στο μηρό και στην κνήμη του ασθενή πραγματοποιώντας τις προσχεδιασμένες οστεοτομίες.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πιστή ευθυγράμμιση των προθέσεων βάσει του εξατομικευμένου προεγχειρητικού πλάνου μελέτης.

Έτσι η ολική αρθροπλαστική εφαρμόζεται με εξατομικευμένο και προβλέψιμο για κάθε ασθενή τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις μοναδικές ανατομικές ιδιαιτερότητές του.

Η προεγχειρητική αυτή μελέτη, σε συνδυασμό με τις τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, έχει ως αποτέλεσμα:

  • Την εξατομικευμένη για τον ασθενή βέλτιστη τοποθέτηση των προθέσεων, γεγονός που έχει άμεση επίπτωση στην κλινική αποκατάσταση του ασθενή και την επιβίωση της άρθρωσης
  • Τη μικρότερη διάρκεια της επέμβασης, αφού ο χειρούργος έχει ήδη επιλέξει τη βέλτιστη θέση των προθέσεων στο χώρο για τον ασθενή, μειώνοντας έτσι επιπλοκές που σχετίζονται με παρατεταμένο χειρουργικό χρόνο.
  • Τη μικρότερη κάκωση των μαλακών μορίων και των ιστών, αφού δεν χρησιμοποιούνται ενδομυελικοί ράβδοι για την ευθυγράμμιση των προθέσεων, γεγονός που μεταφράζεται σε μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο και ταχύτερη επιστροφή του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Ο Σωτήριος Λέλες είναι ορθοπεδικός χειρούργος, επιστημονικός συνεργάτης στο Ιατρικό Αθηνών, Κλινική Ψυχικού.