Μικρά σπιτάκια σε στύλους για καλύτερη ζωή

Μικρά σπιτάκια σε στύλους για καλύτερη ζωή

Στο Μπαλί διαδραματίζεται ένα μη οικολογικό ζήτημα με την ακίνητη περιουσία που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να χτίσουν κατοικία, καταστρέφοντας κομμάτια δάσους.

Ο Alexis Dornier, αρχιτέκτονας που ζει τα τελευταία χρόνια στο Μπαλί προτείνει την παρακάτω (δείτε φωτογραφίες) λύση ως ένα πιο βιώσιμο πλάνο κατοίκησης.

Share this!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/placebop/public_html/material/themes/multimag-theme/includes/single/post-tags-categories.php on line 7